Healing tilbydes i Århus

Healing kan man forstå som formidlingen af en højere og "intelligent" energiform der kan helbrede eller udbedre sygdomme og misfunktioner af såvel psykisk som fysisk art. Det er en energi der er tilstede i universet og omkring os og som i princippet er tilgængelig for alle til alle tidspunkter. Men ved vores livsførelse, på grund af hvad der tilstøder os og på grund af vores ofte begrænsede forståelse af os selv og den verden vi lever i, har vi en tendens til at lukke af for vores sammenhæng med helheden og dermed for denne kilde til helbred og sundhed. Det er ikke tilfældigt at ordene for "hel", "helbredelse" og også "hellig" - engelsk: "whole", "healing" og "holy"- udspringer af samme rod.

Når vi mister denne sammenhæng med helheden, når noget i os, grundet hvad der tilstøder os, lukker sig om sig selv, opstår der blokeringer, traumer og andre former for hindringer for fysisk og psykisk velbefindende, og ofte er vi derfra ikke selv i stand til at finde vejen tilbage til helhed og helbred.

Her kan healing være en mulighed for at finde denne vej. At heale er at formidle denne livsfremmende og livgivende energiform til et andet væsen. Alle mennesker er i princippet i stand til dette, men nogle mennesker kan, f.eks. i kraft af livsførelse, medfødt talent og øvelse, formidle med større intensitet og virkning end andre. Dette er jo ikke anderledes end at nogle mennesker er født med et større talent for f.eks. musik eller et bestemt håndværk end andre. Og ved øvelse og uddannelse kan dette talent så yderlige styrkes.

Ligesom der i den fysiske verden er mange forskellige energiformer med mange forskellige kvaliteter, er der også forskellige kvaliteter og nuancer af healingsenergien. Den kan f.eks. opleves som stærk, gennemtrængende, klar, blid, forsigtig, fin, maskulin, feminin etc.. Og den kan opleves med forskellige farvekvaliteter, f.eks. hvid, blå, orange, sølv, guld m.v.. Og hver nuance har sin egen specielle følelse eller kvalitet og kan udrette noget ganske bestemt.

Det eller rettere "de" der regulerer om det er det ene eller det andet, er i min oplevelse - selvom jeg også selv har indflydelse på det - den skare af hjælpere der altid er knyttet til arbejdet. Disse hjælpere er eksperter i formidlingen af denne energi og er i besiddelse af den højere indsigt der gør, at de vil formidle netop det der i situationen er det mest optimale.

Udover at healings-energien således kan have mange forskellige kvaliteter eller nuancer, kan den også bæres eller formidles af forskellige ting. Således kan musik bære healingsenergi på dybtgående måde, og igen vil forskellige typer af musik egne sig til forskellige healingssituationer. Jeg bruger selv ofte lyd i forbindelse med healing, primært stemmen, da man med stemmen har mulighed for på en meget direkte og umiddelbar måde at 'gå med' healingsenergien i den måde den bevæger sig på i løbet af en behandling.

Også farver og dufte - f.eks. æteriske olier - kan være bærere af healingsenergi ligesom generelt smukke og æstetiske omgivelser vil være befordrende for healing.

Endelig kan nævnes at også tale og samtale i høj grad kan være bærer af healing. Ikke specielt fordi det der siges er særlig vigtigt eller rigtigt, men fordi det kommer - når det altså gør det - fra det niveau i os der korresponderer med healingsenergien: hjertet. Hjertekontakten er alfa og omega i healing.

Priser, Kontakt


Billede fra haven ved Astrologi Aarhus