Hvordan arbejder jeg med Clairvoyance.

Som jeg omtalte under beskrivelsen af hvad clairvoyance er for noget, er der i auraen oplagret en umådelig mængde information. I princippet kan man her finde en persons hele karakteristik og livshistorie. Men i det lys er det også klart, at hvis ikke der var en eller anden selektiv faktor tilstede - hvis den clairvoyante blot på lykke og fromme bevægede sig rundt i en anden persons auriske landskab og så gav sine informationer tilbage til personen - så ville denne meget let kunne blive belemret med en bunke irrelevant materiale, som i bedste fald ville være overflødigt, i værste fald være forvirrende og ikke konstruktivt for denne.

Derfor er det for mig at se afgørende, at det materiale, de informationer, råd, oplysninger etc., jeg som clairvoyant giver dig, er hvad der er relevant , lige nu. Og relevant vil sige hvad der er livsfremmende, hvad der i den aktuelle situation kan hjælpe dig videre i dit liv.

Og det er da her den 'selektive' faktor kommer ind. Som jeg oplever det for mit eget vedkommende, er der en medvirken fra mine hjælperes side der gør, at netop den information der lige nu er mest optimal for dig der opsøger mig, er den jeg primært får adgang til. Det vil som regel sige information der relaterer sig til dine aktuelle livsomstændigheder, samt information om resourcer og muligheder du måske ikke er bekendt med. Det kan også være rådgivning omkring adfærd og bestemte mønstre som måske ikke er hensigtsmæssige, eller som ikke er i overensstemmelse med dine dybere værdier. Og altså ting du nu er parat til at begynde at ændre.

Desuden vil der næsten altid også være råd og vejledning der relaterer sig til den spirituelle dimension af dig. Det kan f.eks. være konkrete råd om bestemte teknikker eller øvelser du kan have glæde af at udføre, eller det kan være råd der vedvedrører din kontakt til dit højere selv, dine rådgivere m.v.. Men naturligvis afpasset efter hvor meget du i øvrigt har beskæftiget dig med og interesserer dig for denne side af tilværelsen. Du behøver bestemt ikke at være specielt " åndelig" eller alternativ for at konsultere mig.

Så af det ovenstående kan du forstå, at man som clairvoyant ikke har adgang til hvad som helst om en anden person. Visse ting skal og vil forblive private. Visse ting er det ikke meningen jeg eller nogen anden skal vide om lige nu. Derfor kan vi som clairvoyante heller ikke stampe en hvilken som helst oplysning op af jorden, hverken om f.eks. kommende kærester, økonomiske transaktioner eller lignende. Kun hvis det set fra et højere perspektiv er hensigtsmæssigt for dig, vil en sådan oplysning være tilgængelig - er det min erfaring. Vi skal som sagt også have mulighed for bare at leve livet i den rækkefølge det nu kommer.

Men når det er sagt, skal det også siges, at clairvoyante er forskellige og gode til forskellige ting. Nogen clairvoyante er f.eks. gode til at finde forsvundne ting eller personer, mens andre er gode til noget andet. Min force som clairvoyant ligger klart på det område der har at gøre med forståelse af din personlighed og den måde du fungerer på og rådgivning i forhold til din livssituation. Så når du beslutter dig for at bestille en konsultation hos en clairvoyant er det en god idé at undersøge om den pågældende clairvoyante 'matcher' den type oplysning du søger.

 

 

 


Billede fra haven ved Astrologi Aarhus