Hvordan arbejder jeg med healing

En af de spændende ting med arbejdet med healing og energi er, at energi er i konstant forandring. Hver eneste situation, ja hvert eneste øjeblik, er helt nyt og udgør en aldrig før set konstellation imellem mig, dig der kommer til mig og det tredje, den større helhed vi arbejder sammen med.

Derfor er det heller ikke muligt at give en præcis opskrift på hvordan arbejdet med healing vil se ud. Det eneste faste er, at jeg arbejder ud fra hvad jeg, på baggrund af min sansning af dig og situationen, oplever er det rigtige her og nu.

Jeg starter imidlertid altid med en kort clairvoyance, for at få en fornemmelse af hvordan den bedste måde at gribe sagen an på netop i dag er. Nogle gange vil jeg opleve at lydhealing er det rigtige, andre gange vil jeg arbejde 'på kroppen'. Atter andre gange vil jeg opleve at skulle arbejde i auraen, et stykke væk fra kroppen. Nogle gange er der behov for en blid og rolig energi og andre gange for en mere dynamisk og gennemtrængende, etc.. Nogle gange bruger jeg musik, men for det meste ikke. Og nogle gange har jeg erfaret, at blot det af sidde sammen kan aktivere et stærkt healende felt, og er det bedste at gøre lige nu og her.

Ligeledes har jeg erfaret, at forskellige mennesker modtager healingen bedst på forskellige måder. For nogle virker det bedst at ligge på en briks og få en indre oplevelse, indhyllet i healingsenergien og måske musik. Andre har tværtimod behov for selv af være aktive, bevæge sig, måske sige lyde eller på anden måde udagere og omsætte den healingsenergi de modtager. Det ene er ikke bedre end det andet, blot forskellige måder at arbejde på.

Sluttelig vil jeg sige, at som du kan se af denne hjemmeside, benytter jeg mig af en vifte af forskellige tilgange til rådgivning og terapeutisk arbejde. Men den røde tråd igennem dem alle er healingen. Det er, som jeg ser det, først når den healende kvalitet er tilstede, at der virkelig begynder at ske noget.

 

 


Billede fra haven ved Astrologi Aarhus