Hvad er hypnoterapi?

En kort definition af hypnoterapi er, at det er en terapiform der arbejder med fantasien og de kreative resourcer i vores psyke.

Man kan imidlertid arbejde med hypnoterapi på forskellige måder, og jeg skal her kun beskrive den måde som jeg har lært at kende og selv arbejder med. Det er en form der kombinerer forskellige terapiformer, så som regression, psykodynamik, aktiv imagination, fantasirejser, men også healing og clairvoyance.

Hypnoterapi er en måde at komme i kontakt med og få integreret de forskellige ting vi samler op i løbet af tilværelsen, og ikke mindst i barndommen, og som i forskellig grad virker hæmmende eller traumatiserende for vores evne til at leve vores liv i dag. Misfunktioner og skader som enten permanent eller fra tid til anden 'skygger' for vores tilværelse, skaber misvækst i stedet for livsglæde. Måske oplever vi endda at være vores egen værste fjende der bestandigt spænder ben for sig selv.

Der kan være mange grunde til at det forholder sig sådan. Vores liv kan have budt på traumatiske oplevelser, chok, sorg etc., men også selvom der ikke er sådanne ydre og synlige dramatiske omstændigheder kan et menneske være blevet hæmmet i opvæksten og negative, selvforstærkende cirkler sat i gang, eventuelt uden at man er sig det bevidst.

At bryde sådanne negative mønstre og overbevisninger er ofte ikke helt ligetil, når først de er blevet en del af vores 'normale' måde at fungere og forstå os selv på. Og ofte er det først relativt sent i livet at mennesker - efter bestandigt måske at være løbet ind i den samme type problemstillinger - kommer til den indsigt, at noget i dem selv er med til at skabe de negative situationer, samt at tiden nu er kommet til at gøre noget ved det.

Og en af de måder, og efter min mening en rigtig god måde, at arbejde med sådanne problemer på, er hypnoterapien. I hypnoterapien arbejder vi med at møde, rumme og integrere de ting der tilsyneladende arbejder imod os, de ting - f.eks. følelser, oplevelser og andet - vi har udgrænset og ikke vil kendes ved eller ikke længere evner at få kontakt med. Og måden en sådan kontakt kan genoprettes på, at at foretage en rejse ind i sit eget psykiske landskab, og opleve disse ting rent visuelt og sanseligt. Det er hvad vi gør i hypnoterapien.

Fordelen ved en sådan metode - som altså arbejder med fantasien, ja med eventyret om man vil - er, at den bevæger sig på et niveau der går under eller bagved vores sædvanlige tankemønstre og dagsbevidste måde at fungere på. For det er netop i vores tanker og bevidste indstilling - eller måske snarere i de ubevidste indflydelser der gør sig gældende i dem og er aktive så at sige 'bag om ryggen'på os - at vi til stadighed opretholder præcist det der er uhensigtsmæssigt for os.

Så ved at bevæge os ned på et dybere niveau i psyken, og tillade os selv noget der ligner barnets mere umiddelbare bevidsthed, giver vi de kræfter i os der bestandigt arbejder på at hele os, men som oftest ikke får lov, en chance for få fodfæste. Det er altså en proces hvor du er aktivt tilstede som agerende og handlende, ikke i den ydre verden, men indeni dit eget indre, psykiske landskab.

Min opgave som terapeut er at bringe dig hen eller ind i dette landskab og i et vist omfang guide dig rundt i det, men det er dig der oplever det og som evnt. skal møde og rumme de forkastede eller mistede ting. Ikke så meget møde og forstå dem i tankerne, intellektuelt, men derimod møde dem i følelserne og forbinde dig med dem. Forbinde dem med det i dig der er dit egentlige selv, det som du inde i centrum af din personlighed, oplever er dig.

Og der gør man først og fremmest ved at mobilisere en grundlæggende accepterende holdning; uden fordømmelse og krav, men i respekt for dette andet og forståelse for at det nu er som det er. Deri ligger også en forsoning med os selv og tilværelsen sådan som den nu har været. Og deri ligger igen heling og helbredelse.

Ud fra det ovenstående kan du forstå, at den måde jeg arbejder på, i høj grad bygger på at aktivere og arbejde med de selv-helbredende potentialer der findes i os alle.

Det er endvidere vigtigt for mig, at det hele sker på dine, på klientens, præmisser, og at vi i fællesskab respekterer den proces der nu er i gang, på den måde den nu forløber.

Derfor er navnet "hypnoterapi" måske heller ikke helt velvalgt, i hvert fald i forhold til den udgave jeg arbejder med, for der er intet i denne metode der ligner hypnose eller anden påvirken af din adfærd, udenom din egen bevidste vilje. Hvad jeg arbejder med, er en form for let trance, hvor du til stadighed er fuldt bevidst om dig selv og situationen og i stand til at kommunikere med mig.

Som du også kan se af min beskrivelse, er det primært det lidt dyberegående arbejde og de lidt sværere problemstillinger jeg har "specialiseret"' mig i.

Andre former for hypnoterapi focuserer i højere grad - og med nogle lidt andre teknikker end de jeg anvender - på 'her og nu'-problemer og deres løsning. F.eks eksamensangst, ønske om at holde op med at ryge etc., og det er naturligvis præcist lige så godt. Men hvis det primært er sådan noget du ønsker at gå i behandling for, er jeg måske ikke den rette.

Så før du vælger en hypnoterapeut, er det en god idé at du gør dig klart hvilken type problem du har og hvor meget du vil investere i det, af kræfter og af tid. En god idé er også at prøve det af, med en enkelt eller to sessioner, og så derudfra se om det er noget for dig.

Som nævnt i indledningen arbejder jeg med hypnoterapi ved at kombinere forskellige teknikker eller tilgange. Til dette hører også clairvoyance og healing. Clairvoyancen bruger jeg i denne sammenhæng til så godt som muligt at følge med i hvor du er henne i din indre proces og i dit indre landskab. Og healing vil være tilstede som en form for grund, der vil lette dig i din proces med at møde og integrere din indre verden.

Til slut vil jeg komme ind på et meget hyppigt spørgsmål. Næsten alle der står for at skulle igang med denne måde at arbejde på, udtrykker skepsis omkring hvorvidt de vil være i stand til at koble nok fra til at kunne lade deres indre fantasikræfter arbejde og skabe 'det indre landskab'.Til dette er at sige, at der absolut ikke på forhånd er en facitliste der siger hvad et godt eller rigtigt eller brugbart landskab er. Det kan være alt fra et natursceneri du ser for dit indre øje, til en bestemt farve eller følelse eller kropslig oplevelse eller det kan være et rent og skær mørke hvor der tilsyneladende er fravær af noget 'brugbart'.

Men alt er brugbart og er det rigtige, fordi det ganske enkelt udtrykker hvor du er lige nu, og er det vi tager afsæt i. Og om landskabet er 'stort og flot' eller 'lille og småt' siger ikke noget om den terapeutiske værdi der kan ligge i det. Det eneste der betyder noget er, at du tar det alvorligt og er villig til at gå med i processen og kaste i hvert fald noget af din skepsis overbord. Så skal de indre kræfter nok tage over og sørge for at det for dig rigtige bliver konstelleret.

Priser, Kontakt


Billede fra haven ved Astrologi Aarhus

Billede fra haven ved Astrologi Aarhus