Om mit syn på terapi/udvikling.

Vi mennesker er i en hvis forstand alle meget ens. Vi har alle de samme grundlæggende følelser og måder at relatere til livet på. De samme behov og krav til tilværelsens grundforhold: tryghed, respekt for vores egenart, kærlighed, udfoldelsesmuligheder etc.. Men samtidigt er vi også alle yderst individuelle og unikke. Det vi kalder vores sjæl er altid vores egen helt særlige udgave eller kombination af almene menneskelige træk og kvaliteter, båret af vores evne til at omgås kreativt med tilværelsen. Og dette, vores indre medfødte potentiale, bærer i sig en egen indre vækstproces som skal udfoldes i samspil med det ganske bestemte sted i tilværelsen vi altid befinder os og med de ganske bestemte udfordringer og mål vi altid forfølger.

Der er derfor ingen standardløsninger eller forhåndsopskrifter for udvikling og terapi der virker hver gang. Det er altid en fuldstændig individuel proces og en opdagelsesrejse for begge parter.

Når jeg her bruger udtrykkene terapi og udvikling sammen, er det fordi disse to ting efter min opfattelse er to sider af samme sag. Den bagudrettede del af processen der handler om hvad der er hændt os tidligere i livet og det vi evnt. ikke kan forliges med, det som vi måske oplever har ødelagt det for os i dag, og derfor det som vi er nødt til at få åbnet op for og få bragt i flow, kalder vi terapi, mens den fremadrettede del, der handler om hvad vi vil med os selv og vores liv, drømmene for vores fremtid, lytten ind til den vejledning der kan komme til os fra en højere, spirituel dimension, samt det konkrete arbejde med at få søsat nye måder og muligheder der presser sig på , kalder vi udvikling. Men det ene kan eller bør kun foregå i sammenhæng med det andet.

Det er i dette lys jeg ser den proces vi går i gang med, hvis du vælger at starte i et forløb hos mig. Hvordan den vil forløbe er det umuligt at sige noget om på forhånd. Der er processer af vidt forskellig dybde og omfang. Nogle processer handler om mere begrænsede problemstillinger og forløber over kortere perioder fordi det nu er det rigtige. Andre tager år og forvandler tilværelsen for den pågældende fra grunden, fordi det nu var det rigtige og fordi der indefra var oparbejdet en parathed og en mulighed for det. Min opgave er at støtte den proces der faktisk af sig selv er på vej og er mulig.

Priser, Kontakt


Billede fra haven ved Astrologi Aarhus