Hvad er astrologi og hvad kan du få ud af at få lagt et horoskop?

I det følgende vil jeg skrive lidt om hvad astrologi er og kan, sådan som jeg ser det. På denne måde kan du få et indtryk af hvordan jeg arbejder og hvilke sider ved den astrologiske tydningsproces jeg synes er vigtige. Og dermed kan du få en fornemmelse af hvad du kan forvente dig hvis du bestiller et horoskop hos mig. Alle astrologer er forskellige og derfor vil for nogen mennesker den ene astrolog være den rigtige mens det for andre vil fungere bedre med en anden.

Astrologi hviler på den opfattelse, at menneske og kosmos ikke er to adskilte størrelser, men er vævet sammen på dybtgående måde. For den astrologiske opfattelse er de himmellegemer der omgiver os - solen, månen, planeterne og stjernekonstellationerne - ikke blot den traditionelle astronomi's mekaniske stofansamlinger, men er tillige symboler på de kræfter og urbilleder der virker i den menneskelige sjæl og som udformer rammerne for vores liv.

I dette levende og besjælede univers afspejler hvert menneske den kosmiske helhed på sin egen unikke og individuelle måde. Det betyder mere konkret, at det mønster som blev dannet af de forskellige himmellegemers indbyrdes stillinger på stjernehimlen det øjeblik vi blev født, lever videre i os, som kosmos' aftryk i os og som den måde vi er forbundne med denne store helhed på.

Det er dette mønster vi kalder for et horoskop, og astrologens opgave er at tolke og videregive dette. I dette mønster er vist både den måde hvorpå vores psyke og personlighed er opbygget, men også den måde hvorpå vores liv og skæbne udfolder sig. For den astrologiske forståelse er det indre - personlighed, tanker, følelser, impulser etc. - og det ydre - vores handlinger og begivenhederne i vores liv, det miljø vi fødes og lever i, menneskene vi møder etc. - med andre ord ikke to adskilte ting, men er to sider af samme sag. Det indre er spejlet i det ydre og omvendt, det er det samme mønster der gemmer sig i begge.

Det er imidlertid helt afgørende at huske, at det vi således har fået med os fra fødslen, ikke har noget at gøre med skæbnetro eller en fastlåst og uafvendelig skæbne som vi så er henvist til blot at måtte udleve som blinde aktører. Horoskopet viser os alene rammerne og de fremherskende tendenser der kendetegner os, hvilke områder der har vores bevågenhed frem for andre og hvor vores typiske vanskeligheder og styrker ligger.

Men indenfor disse rammer er det op til os selv at forme vores eget liv og skæbne, og det er sådan, at jo mere vi kender og forstår dette grundmønster og jo mere vi er indstillede på at arbejde med det, reparere på de svage punkter og udvide grænserne for hvad vi mener er muligt for os, jo større frihed i forhold til vores 'skæbne' vil vi også opleve vi har.

Og det er netop her astrologen kan gå ind og spille en vigtig rolle: ved i samtale og samarbejde med klienten at gøre det klart hvor disse styrker og svagheder befinder sig, og hvor i vores liv de helt konkret viser sig. På den måde kan vi bl.a. få ordnet og struktureret de mange hændelser og gentagne vanskeligheder der synes at klæbe til vores liv, og derved gøre det der ellers måske kan virke uoverskueligt eller ligefrem kaotisk i vores liv, til noget vi kan forstå og forholde os til og eventuelt få integreret og forvandlet.

Jeg har arbejdet med astrologi siden 1976, og selv om det er helt åbenbart for mig, at der stadig er meget mere at lære, betragter jeg mig selv som efterhånden rimeligt rutineret. Når jeg ser et horoskop er det for mig et umiddelbart levende og konkret udtryk for hvordan netop dette menneske er forbundet med kosmos og de store sammenhænge. Og jeg holder aldrig aldrig op med at forundres og forbløffes over, at vi mennesker har denne mulighed. At vi så at sige kan kigge kosmos over skulderen og få et smugkig ind i det manuskript der nu er skrevet for os, og som vi endda selv kan være medforfattere til. Astrologien og den symbolik den arbejder med er for mig selve livets eller det levendes sprog, og at vi har adgang til det er, i ordets egentlige betydning, 'stort'. Jeg betragter det som en slags gave og jeg kunne unde mange flere at kunne have indsigt i dette universelle sprog. Det giver perspektiv på livet, og perspektiv giver mulighed for at styre og navigere.

Jeg er imidlertid også godt klar over, at for den der får lagt sit horoskop og måske stifter bekendtskab med astrologien for første gang, kan det være vanskeligt at få denne umiddelbare oplevelse af at genkende sig selv og sit liv i sit horoskop. På den ene side er der det abstrakte og fremmedartede symbolsprog i horoskopet, på den anden side er der det konkrete liv med alle de mange dagligdags oplevelser og erfaringer, og forskellige problemstillinger man nu møder i sit liv. Afstanden imellem disse to ting kan være meget stor.

Men det er da præcist her jeg ser min opgave som astrolog: At trække linierne imellem de to niveauer, så vi kan se 'det store i det små og det små i det store'. Og for at kunne tage dette spring fra det generelle til det livsnære og konkrete, arbejder jeg med forskellige tillægsteknikker. En af disse er grafologien, altså tydningen af håndskriften, som jeg har beskæftiget mig med i mange år.

Håndskriften er på sin vis det modsatte af astrologien. I astrologien har vi det store og overordnede billede, de dybe og bagvedliggende strukturer for liv og personlighed, men til gengæld er der ikke her så meget der viser hvor den enkelte er netop her og nu. Med håndskriften er det omvendt: Her får vi primært et indtryk af hvor personen befinder sig i denne aktuelle fase af sit liv, og i det skrivende øjeblik. Der er ikke som sådan her at finde de dybere mønstre for sjælen og tilværelsen. Så ved at kombinere håndtydning og astrologi kan vi med andre ord også få et meget klarere billede af hvordan netop denne person har navigeret i sit horoskop og hvorledes kræfterne arbejder i denne personlighed.

Håndskriften vedbliver, også i dag, at være et vigtigt element jeg inddrager, når jeg tolker et horoskop, men de senere år er jeg imidlertid i stadig højere grad gået over til også at bruge en anden indgang, nemlig clairvoyancen. Clairvoyancen kan, på måder som hverken grafologien eller astrologien kan, stille skarpt på præcist hvad der er relevant her og nu samt på hvilke spor bagud i den personlige historie der har ført til den nuværende situation. Desuden kan man, ved kontakt til vejlederplanet, som jeg allerede har talt om, få værdifuld information om hvad der er vigtigt for den pågældende person at vide, se på eller forstå, for at kunne komme videre i sit liv på den bedste måde.

Derfor er jeg, som du nok kan se af ovenstående, en astrolog der primært arbejder med det psykologiske og det spirituelle aspekt af tilværelsen. Min grundlæggende opfattelse er, at der altid er en sammenhæng imellem hvad der sker indeni os selv, hvordan vi er skruet sammen indvendigt og hvordan vores ydre liv former sig. Og er du åben for denne tanke, er jeg nok den rigtige astrolog for dig. Men om du iøvrigt kommer af ren nysgerrighed, om du kommer fordi du er i en personlig krise, eller om du kommer fordi du simpelthen føler behov for at komme videre med dig selv og dit liv, er ikke så afgørende. Jeg vil under alle omstændigheder bestræbe mig på at give dig det bedst mulige redskab til at komme videre derfra hvor du nu er, så du kan nå det for dig personligt bedste.

Billede fra haven ved Astrologi Aarhus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede fra haven ved Astrologi Aarhus