Hvad sker så der når du konsulterer mig?

Først bliver du inviteret indenfor i mit konsultationslokale og jeg vil som indledning kort forhøre mig om hvorfor du er kommet og hvad du specielt er interesseret i at høre om. Hvis der er en bestemt problemstilling du er interesseret i at få belyst, vil jeg stille ind på den, men hvis du bare er generelt interesseret i hvad der er af råd og vejledning til dig fra den anden side, vil jeg simpelthen se hvad der kommer. Uanset hvad er det min erfaring, at der er nogle bestemte ting de fra den anden side er interesseret i bliver videregivet, og det er da som oftest det jeg modtager først. Tit vil det være sådan, at jeg starter et helt andet sted end du egentlig havde forestillet dig, men alligevel ender ved det du synes er vigtigt for dig.

Min måde at arbejde på rent praktisk er, at jeg vil starte med at vi sidder sammen i tavshed i nogle minutter, for at give det der skal igennem - information såvel som healing - tid til at konstellere sig. Dernæst begynder jeg at tale, og her er det vigtigt, at du ikke giver mig informationer; det kan gøre det vanskeligere for mig at arbejde. På den anden side vil jeg gerne have din bekræftelse på at du forstår og kan genkende det jeg nu siger.

Bortset derfra er for megen konversation os imellem ikke gavnligt under selve clairvoyancen. Når jeg arbejder er jeg i en forhøjet bevidsthedstilstand, og for megen 'almindelig snak' gør at energi-niveauet og dermed kvaliteten af mit arbejde, falder.

Men når clairvoyancen er færdig, og du har haft mulighed for at stille et par spørgsmål, kan det være en god idé at vende nogle ting i en samtale,

I forlængelse af det ovenstående vil jeg til slut nævne, at der er nogle etiske principper der altid gælder for en clairvoyant konsultation.

For det første er der naturligvis tavshedspligt. Enhver information der udveksles imellem os i en konsultation forbliver fortrolig.

For det andet gælder det, at man ikke kan tillade sig at stille clairvoyant ind på en person der ikke ved om det eller ikke har givet sin tilladelse. Dette ville være at overskride vedkommendes integritet. Det betyder f.eks., at jeg ikke kan stille ind på en tredjeperson der ikke er tilstede, det være sig kæreste, partner, barn eller andet, og give dig oplysninger om vedkommende. Hvad jeg imidlertid kan er at stille ind på dit forhold til denne person, og på denne måde kunne komme med brugbar råd og vejledning angående denne relation.

 


Billede fra haven ved Astrologi Aarhus